An ass, thats worth it to be shown in bikini panties.. panties